Коомдук жайлары

транспорт, базис долбоорлорун

транспорт, базис долбоорлорун